Vernieuwd sportterrein Wjelsryp open

Het dorp greep dat aan om tegelijkertijd de sanitaire voorzieningen te verbeteren. Er zijn nu aparte douche- en toiletgelegenheden voor mannen en vrouwen, terwijl die eerst op elkaar moesten wachten. Het verenigingsleven in Wjelsryp betaalde m

Nieuwe NW-gemeente heet Waadhoeke of Nij-Westergo

Alle inwoners van de beoogde fusiegemeente - de mensen in Menameradiel, het Bildt, Franekeradeel en de dorpen Baaium, Spannum, Wjelsryp en Winsum in Littenseradiel - konden tussen 10 en 30 september digitaal of per post een stem uitbrengen op

Topografyske Wurkgroep Fryslân hoopt op Waadhoeke als naam fusiegemeente

FRANEKER – De Topografyske Wurkgroep Fryslân (TWF) hoopt dat Waadhoeke de naam wordt van de nieuwe fusiegemeente. Dat zegt Cor Jousma, woordvoerder van de TWF. De werkgroep streeft er naar om een zo goed mogelijke basis te geven aan de

Twitter

meer Twitter... Load

112

Brandweer met gepaste spoed naar Oasterein in Wjelsryp
Thu, 25 Jul 2019 06:54:01 +0000
p 2 inci-04 nablussen oasterein wjelsryp 024831
Brandweer naar Oasterein in Wjelsryp voor automatisch brandalarm
Tue, 23 Jul 2019 16:01:16 +0000
opkomst opruimploeg niet meer nodig voldoende mensen aanwezig oasterein wjelsryp 024631
Industriebrand op Oasterein in Wjelsryp
Tue, 23 Jul 2019 15:57:22 +0000
p 2inci-03 brand industrie/agrarisch assopruimploegoasterein wjelsryp

Laatste nieuws WJELSRYP

Latitude: 53.1663889 | Longitude: 5.6066667