Vernieuwd sportterrein Wjelsryp open

Het dorp greep dat aan om tegelijkertijd de sanitaire voorzieningen te verbeteren. Er zijn nu aparte douche- en toiletgelegenheden voor mannen en vrouwen, terwijl die eerst op elkaar moesten wachten. Het verenigingsleven in Wjelsryp betaalde m

Nieuwe NW-gemeente heet Waadhoeke of Nij-Westergo

Alle inwoners van de beoogde fusiegemeente - de mensen in Menameradiel, het Bildt, Franekeradeel en de dorpen Baaium, Spannum, Wjelsryp en Winsum in Littenseradiel - konden tussen 10 en 30 september digitaal of per post een stem uitbrengen op

Topografyske Wurkgroep Fryslân hoopt op Waadhoeke als naam fusiegemeente

FRANEKER – De Topografyske Wurkgroep Fryslân (TWF) hoopt dat Waadhoeke de naam wordt van de nieuwe fusiegemeente. Dat zegt Cor Jousma, woordvoerder van de TWF. De werkgroep streeft er naar om een zo goed mogelijke basis te geven aan de

Twitter

meer Twitter... Load

112

Brandweer met spoed naar Westerein in Wjelsryp
Wed, 03 Jun 2020 07:36:07 +0000
p 1 bnn-01 br berm-/bosschage westerein wjelsryp 024831
Brandweer met gepaste spoed naar Westerein in Wjelsryp
Tue, 24 Mar 2020 22:18:27 +0000
p 2 inci-07 dier in put/kelder westerein wjelsryp 027393 026031 024831
Politie met gepaste spoed naar Westerein in Wjelsryp
Fri, 07 Feb 2020 07:59:27 +0000
verkeer/wegverkeer/verkeersstremming prio 2 wjelsryp westerein plattedyk

Laatste nieuws WJELSRYP

Latitude: 53.1663889 | Longitude: 5.6066667