Vernieuwd sportterrein Wjelsryp open

Het dorp greep dat aan om tegelijkertijd de sanitaire voorzieningen te verbeteren. Er zijn nu aparte douche- en toiletgelegenheden voor mannen en vrouwen, terwijl die eerst op elkaar moesten wachten. Het verenigingsleven in Wjelsryp betaalde m

Nieuwe NW-gemeente heet Waadhoeke of Nij-Westergo

Alle inwoners van de beoogde fusiegemeente - de mensen in Menameradiel, het Bildt, Franekeradeel en de dorpen Baaium, Spannum, Wjelsryp en Winsum in Littenseradiel - konden tussen 10 en 30 september digitaal of per post een stem uitbrengen op

Topografyske Wurkgroep Fryslân hoopt op Waadhoeke als naam fusiegemeente

FRANEKER – De Topografyske Wurkgroep Fryslân (TWF) hoopt dat Waadhoeke de naam wordt van de nieuwe fusiegemeente. Dat zegt Cor Jousma, woordvoerder van de TWF. De werkgroep streeft er naar om een zo goed mogelijke basis te geven aan de

Twitter

meer Twitter... Load

112

Autobrand op Galemawei in Wjelsryp
Tue, 01 Jan 2019 01:55:56 +0000
p 1 inci-06 brand wegvervoer auto galemawei wjelsryp 026031
Brandweer met gepaste spoed naar Galemawei in Wjelsryp
Mon, 31 Dec 2018 18:25:10 +0000
p 2 inci-06 afval/rommel brand galemawei wjelsryp 024831
Brandweer met spoed naar Terpwei in Wjelsryp
Sun, 11 Nov 2018 08:23:09 +0000
p 1 inci-05 gezondheid ass.: til assistentie terpwei wjelsryp 024831

Laatste nieuws WJELSRYP

Latitude: 53.1663889 | Longitude: 5.6066667